0 212 516 41 27
[email protected]

IV. Ulusal Maneviyat Psikoloji Sempozyumu

Birlik Vakfı 30. Yıl Kutlamaları Birlik Vakfı Gönüllülerini Buluşturdu

Çanakkale Ruhu ve Gençlik kompozisyon yarışması ödül töreni

Fetih Ruhu Fatih ve Gençlik kompozisyon yarışması ödül töreni

N.F.Kısakürek Eserlerinde İdeal Gençlik makale yarışma ödül töreni

Genç Birlik
 
Genc-Birlik
Birlik Vakfı Gençlik teşekkülü olan Genç Birlik, geçmişten geleceğe köprü olmak, köprünün kilit taşı olmak gayretiyle çalışmalarını sürdürmektedir. 1998 yılında kurucu önderlerin çalışmalarıyla başlayan ilk adım, 18 Kasım 2000’de resmiyete kavuşmuştur.12 Eylül darbesinin yıkıcı etkisini, “Birlik” olma gayretiyle bertaraf eden Birlik Vakfı, 28 Şubat’ın etkisini de Genç Birlik’le yok etmesini bilmiştir.

Genç Birlik, Müslüman gençleri ötekileştirip gruplaştırmadan, “birlik” olmayı hedefleyenlerin cemiyetidir. Genç Birlik, mensuplarının yüksek manalar ihtiva eden projeleriyle ihtisas bilgilere sahip olmalarını sağlar ve bu bilgiyi, tecrübeyi Anadolu toplumunun hizmetine sunar.

Genç Birlik, geçmişimizden geleceğimize köprü olmak misyonunu üstlenmiştir. Millî ve manevi değerlere bağlı, bu milleti esas alan; tarihini bilen, ilim ve proje sahibi, üretken, kültürlü, sahasının en iyisi, çağdaş bilim ve teknik bilgiye hâkim, kaliteli bir neslin yetişmesini ve bu neslin milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve gelişmesine katkıda bulunmasını sağlamaktır.

Genç Birlik, misyon ve vizyondaki hedeflerine ulaşmak için faaliyetlerini 3 ana başlık altında toplamıştır, bunlar;

Raporlar: Ülkemizin güncel sorunlarına dair, söyleyecek sözler ve çözüm önerilerinin birer proje formatında hazırlandığı atölye çalışmalar

Süreli Etkinlikler: Kişisel gelişim, sivil toplum bilinci ve gündemin kültürel, siyasi ve iktisadi meseleleri üzerine konuların uzmanları ile yapılan toplantılar

Sosyal Etkinlikler: Gençliğin sosyalleşme, çevresi ile ve doğayla barışık olma hedefleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikler.

Kişisel yeteneklerine güvenen, girişimci, özgür ve pozitif düşünce sahibi, fikirlerini ortaya koymaktan çekinmeyen ve her platformda fikirlerinin savunucusu olan dinamik genç kadrolar oluşturmak,

Gerek yurdumuz da gerekse de uluslararası platformlarda vuku bulan olaylara eleştirel gözle bakabilen ve çözüm üretebilen bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak, Üzerine düşen görevi hakkıyla değerlendirebilmek ve gerekli yorumları getirebilmek amacı ile kendi medeniyet, tarih ve coğrafyamızı iyi tanımak,

Birlik Vakfı’nın “Gençlik” ile iletişimini yapılandırmak ve faaliyetlerimizi yürütmek, Mensuplarının, her an camiamızın faaliyetlerini devralabilecek bilgi ve birikime sahip olmalarını sağlamak,

Genç Birlik mensuplarının sosyal ve kültürel anlamda kendilerini yetiştirmelerine katkıda bulunmak, Birliktelik ve arkadaşlık bağlarını kuvvetlendirerek gençliğimizi geleceğe hazırlamak.

Genç Birlik Web Sitesi

İlgili Resimler