0 212 516 41 27
[email protected]

IV. Ulusal Maneviyat Psikoloji Sempozyumu

Birlik Vakfı 30. Yıl Kutlamaları Birlik Vakfı Gönüllülerini Buluşturdu

Çanakkale Ruhu ve Gençlik kompozisyon yarışması ödül töreni

Fetih Ruhu Fatih ve Gençlik kompozisyon yarışması ödül töreni

N.F.Kısakürek Eserlerinde İdeal Gençlik makale yarışma ödül töreni

MTTB'den Birlik Vakfı'na giden yol ve Vakıf İnsan İsmail Kahraman
 
MTTBden-Birlik-Vakfina-giden-yol-ve-Vakif-Insan-Ismail-Kahraman
Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı İsmail Kahraman'ın 1967 - 1969 yılları arasında 48.Dönem Genel Başkanlığını yaptığı 14 Aralık 1916 yılında kurulan, Milli Türk Talebe Birliği'nin 99.Kuruluş Yıldönümü ve Birlik Vakfı'nın 30. Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle MTTB’den Birlik Vakfı’na giden yolu ve hareketin sembol ismi Vakıf İnsan İsmail Kahraman’ı bir nebze olsun anlatabilmek adına bu haber yapılmıştır. 

"İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır" Hadis-i Şerif-i ışığında ömrünü Hak yolunda hizmete adayan ve kapısı herkese açık olan Gönül İnsanı İsmail Kahraman'a 2009 yılında Türkiye Milli Kültür Vakfının (TMKV) kırkıncı yılında “40 Vakıf İnsana Vefa” programı kapsamında  “Vakıf İnsan” ödülü verilmiştir. 

MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman (1967 – 1969)
İsmail Kahraman 1967’de MTTB başkanlığına geldi. Milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmeyi hedefledi. Etrafındakilerin deyimiyle en zor dönemde başkanlığı üstlendi. Çünkü o yıllar da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gençlik hareketleri vardı.

Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kahraman ve 160 arkadaşı gönüllü asker olarak Yunanistan sınırına gitti. Kendilerine Kıbrıs Harp Gönüllüleri Öncüleri adını verdiler.

Kahraman 1969’da MTTB’deki görevini devretti. Kahraman’ın yanı sıra, Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olan bir çok isim MTTB’de yetişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Eski Yardımcısı Beşir Atalay, Milletvekilleri Necati Çetinkaya, Yaşar Karayel bunlardan sadece bir kaçı.

MTTB Yerine Birlik Vakfı
1980 Askeri Darbesi ile birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıf gibi MTTB de kapatıldı. Bunun üzerine Kahraman, 1983’de MTTB’nin devamı niteliğinde olacak yeni bir oluşumu başlattı ve resmen 29 Mayıs 1985’de kurulan Birlik Vakfı’nda kurucu üye ve mütevelli heyet başkanı oldu.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonucu kapatılan Milli Türk Talebe Birliği, 16 Aralık 2006 tarihinde, kuruluşunun 90. Yılında, yeniden kuruluş çalışmalarını başlattı ve 27 Mart 2008 tarihinde resmen tekrar kuruldu.

MTTB’nin 90. kuruluş yıldönümünde beş MTTB eski Genel başkanı bir araya geldi: Prof. Yaşar Özdemir 44. Dönem (1959-1961), Faruk Narin 45 Dönem (1961-1963) Yüksel Çengel 46. Dönem (1963-1965), Rasim Cinisli 47 Dönem (1965-1967) İsmail Kahraman 48. Dönem (1967-1969)

MTTB 2008 yılından itibaren Türkiye genelinde şubeler açarak 1980 darbesi ile kesintiye uğrayan gençliğe yönelik hizmetlere yeni bir heyecan katmıştır.

14 Aralık 2016’da 100. yılını kutlayacak olan MTTB, milletimizin millî, ahlâkî, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yücelten, yaşadığı topluma karşı sorumluluk duyan, başarılı ve güzel ahlaklı bir Gençlik yetiştirmek için büyük bir gayret sarf etmektedir.

Milli Türk Talebe Birliği bu hedefe ulaşmak için birçok etkinlik, seminer, konferans ve yarışmalar düzenlemiş ve düzenlemeye devam etmektedir. 

Birlik Vakfı ile de birçok ortak faaliyete imza atan ve halen de atmakta olan MTTB geçmişinden gelen birikim ve yeni bir aşkla güçlü bir Türkiye için çalışmaktadır.

Birlik Vakfı ve MTTB’nin Türkiye genelinde yoğun bir katılımla gerçekleştirdiği “Çanakkale Ruhu ve Gençlik”  ve "Fetih Ruhu, Fatih ve Gençlik" konulu kompozisyon yarışmaları Öğrencilere millî, manevî ve ahlaki değerler hususunda çok faydalı katkılar sunmuştur.

MTTB’DEN BİRLİK VAKFINA GİDEN YOLUN HİKAYESİ – BİRLİK VAKFI’NIN 30. YIL KUTLAMALARI VESİLESİYLE BİRLİK VAKFI ERZİNCAN ŞUBE BAŞKANI PROF. DR. ERDAL AKPINAR TARAFINDAN KALEME ALINAN YAZI

Sultanahmet’ten Taksim Meydanı’na akan bir insan ve bir şuur çizgisiydi, bu bir miting değildi. Gelen halktı, kalabalık değildi. Gelen güvendi, korku değildi. Tezdi, sade antitez değildi. Vakardı, sade ses değildi. Yollar meydan oldu, meydanlar yol. Bu bir miting değil, bir memleketti. Alışılmış bir toplanış değil, dirilen bir milletti. Mahşer gününden bir yapraktı, bir ümmetti. Istıraplara çarpa çarpa büyümüş, gelişmiş bir kıyametti…”

Bu satırlar Üstat Sezai Karakoç’ ait. Milli Türk Talebe Birliği’nin (MTTB) 3 Mart 1968 tarihinde İstanbul’da düzenlediği Şahlanış Mitingi için kaleme alınmış. Karakoç, uzayıp giden bu makalesinde, milletin ilk kez meydanlara inerek başta kominizim olmak üzere çeşitli tehlikelere karşı nasıl tepki verdiğini anlatır. O gün, hem İstanbul, hem de Türkiye için tarihî bir dönüm noktasıdır. Millî şuur, Cumhuriyetin kuruluşundan yaklaşık yarım asır sonra MTTB’nin şahsında yeniden ayağa kalkmış, şahlanmıştır. Hâl, mazinin aynasıdır. Son yarım asrın ve bugünün Türkiye’sini anlamak için, MTTB’yi ve onun devamı niteliğindeki Birlik Vakfı’nı tanımak gerekir.

BİR ASIRLIK YÜRÜYÜŞ

27 Aralık Pazar günü Birlik Vakfı 30. Kuruluş yıldönümünü kutladı. MTTB’nin Cağaloğlu’ndaki tarihî binası doldu, taştı. Katılanlar arasında yedisinde olan da vardı, yetmişinde olan da. Vanlı da vardı, İzmirli de. Cumhurbaşkanı da katılmıştı, üniversite öğrencisi de. Bakan, vali, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat da vardı, sivil vatandaş da. Okuryazar ve yönetici kesim çoğunluktaydı. Milliyetçisi de vardı, İslamcısı da. Hareketin temel çizgisine muhalif solcular dışında, her cenahtan insan gelmişti. Tıpkı 3 Mart 1968 Şahlanış Mitinginde olduğu gibi. Her renk, her ses, her nefes vardı. Kısacası, Türkiye oradaydı.

Birlik Vakfı 29 Mayıs 1985’de kurulmuş. Otuz yıl önce. Ama aslında çok daha uzun bir mazisi var. MTTB’den geliyor.  Peki, neydi MTTB? Niçin kurulmuş, neler yapmıştı? Yaşanmış, bitmiş bir nostalji miydi? Soruların cevabını bulmak için geçmişe kısa bir gezinti yapalım. MTTB, Bir öğrenci örgütü olarak 1916 yılında kurulmuş.

Yani asırlık bir çınar. Bazı gelgitler yaşasa da, milli ve yerli duruşunu hep korumuş. İlk eylemi, Rusların 93 Harbi hatırasını yaşatmak için Yeşilköy’e diktiği anıtın yıkılması. Tek parti döneminde Halkevleri dışında herkes gibi O da susturulmuş. Bu dönemde kayda değer en önemli icraatı, Hatay’ın anavatana katılması için 1936 yılında düzenlediği miting. Ancak bu eylem soruşturmalık olmuş ve dernek hükümet tarafından kapatılmış. 1946 yılında yeniden açıldıktan sonra, yaklaşık yirmi yıl milliyetçi bir çizgide etkinliklerini sürdürmüş.

Hareketin dönüm noktası 18 Mart 1965. Rasim Cinisli’nin başkan seçilmesiyle birlikte giderek daha milli ve muhafazakâr bir eksene oturur. Dönemin koşulları gereği ülkenin en önemli sorunu olan komünizmle mücadeledeki ve Kıbrıs davası gibi milli konulardaki çabaları, MTTB’yi gençlik hareketinin merkezi haline getirir. Dünyada ve Türkiye’de fikir akımlarının çok aktif olduğu bu dönemde, hareket adeta bir mektebe, bir ocağa dönüşür. Öğrencin, öğretmenin, akademisyenin, sanatçının, siyasetçinin, yazarçizer takımının ve daha nicesinin yolu bir şekilde bu ocağa düşer.

O BİR MTTB’Lİ

O dönemin MTTB’li gençlerinden biri de, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendisi, Birlik Vakfı’nın 30. Kuruluş Yıldönümü Töreni’nde yaptığı konuşmada o dönemi büyük bir gururla şöyle anlatır: “…İlk gençlik dönemlerinden, Milli Türk Talebe Birliği’nden itibaren benim bu kutlu yolda uzun bir geçmişim var. Konuşma yaptığım bu sahne, hatıralarla dolu. Burada düzenlenen münazaralarda çok ciddi izlerimiz var. İmam Hatip Okulu sıralarında burada pek çok şampiyonluk yakaladık. Bunları hep bu sahnede yaşadık. Hamdolsun, o günler unutulur gibi değil…”.

Evet, MTTB ve gençlik!. Necip Fazıl’ın “Anadolu’nun altmış noktasına ateş kuleleri dikmiş birlik komutanları” diye selamladığı o güzide topluluk. Yine O’nun meşhur hitabesindeki veciz ifadesiyle; “zaman bendedir ve mekân bana emanettir” şuurunda bir gençlik… Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik…”Kim var” diye seslenilince; sağına ve soluna bakınmadan, fert fert “ben varım” cevabını veren, her ferdi “benim olmadığım yerde kimse yoktur” duygusuna sahip bir gençlik… Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik… Allah’tan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak bir gençlik…

İSMAİL KAHRAMAN ‘LI YILLAR

15 Mart 1967 tarihinde MTTB’nin yeni başkanı seçilen İsmail Kahraman döneminde hareketin milli ve dini kimliği daha bir belirginleşir, yurt çapındaki etkinliği artar.  Şahlanış mitingleri, fetih şölenleri, Ayasofya protestoları düzenlenir. Cemil Meriç’in “izmler idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir” sözü harekete ışık tutar; öze, yani İslam’a yönelinir. Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye genelinde yüzlerce konferans ve seminer verilir, kurslar düzenlenir, dergiler çıkarılır, bültenler ve bildiriler yayınlanır. Gençliğe ve ülkeye adeta bir ana şefkatiyle kucak açılır, sahip çıkılır.

1970’lerin ortalarında, Rüştü Ecevit’in başkanlığı döneminde hareketin “bozkurt” olan amblemi “kitap” ile değiştirilir. Üstat Necip Fazıl “iyice süt beyaz renge kavuşan, saflaşan ve Alparslan’ın Malazgirt’te kazandığı büyük cihadın ruhunu kavrayan Türk gençliğinin yegâne temsilcisi MTTB” sözleriyle, bu değişimi tasdik eder. Gerek bu yeni çizgisi, gerekse giderek artan gücü nedeniyle, hareket bir kısım karanlık güçlerin hedefi haline gelir. Anarşi ortamında aralarında dönemin sembol isimlerinden biri olan yazar ve şair Sedat Yenigün’ün de olduğu çok sayıda genç şehit edilir.

12 Eylül darbesi her şeyi ezdiği gibi, MTTB’yi de ezmeye çalışmış, derneği kapatmıştır. Fakat büyük bir dava bilinci ve terbiyesiyle yetişen o neslin ezilmesi, yok edilmesi mümkün olmaz. İsmail Kahraman öncülüğünde bir araya gelen MTTB’li kırk eski gönül ve dava eri, İstanbul’un fethedildiği günü milat kabul ederek, 29 Mayıs 1985’de Birlik Vakfı’nı kurarlar. Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EskiTBMM Başkanı Cemil Çiçek, Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ömer Dinçer, Eski Sanayi Bakanı Ali Coşkun ve şimdiki Birlik Vakfı Genel başkanı Mehmet Alacacı’nın bulunduğu kırk kadim dost yeniden harekete geçmiştir. Niçin? Türkiye’nin birliği için. Büyük ve güçlü Türkiye’nin imarı için. Geçmişte, tarihi MTTB binasında peynir ekmek sofrasında memleket davasına kafa yoran bu insanlar, 1990’lardan itibaren ülkenin kaderine yön verir hale gelmişlerdir. Türkiye, Birlik Vakfı’nın öncülük ettiği birikimin ve stratejinin de katkısıyla kendi medeniyet ekseninde milli bir zemine oturmuş, su yatağını bulmuştur.

VAKIFTAN ÖTE BİRŞEY

Peki, nasıl olmuştu da Türkiye gibi batılı anlamda sivil toplum geleneğinin olmadığı bir ülkede, Birlik Vakfı gibi sivil bir hareket maya tutmuştu? Bu bir meslek örgütü olmadığı gibi, cemaat veya tarikat da değildi. Üstelik Kurucu Genel Başkan İsmail Kahraman’ın ya da şimdiki Genel başkan Mehmet Alacacı’nın şeyh, ya da din alimi gibi dini vasıfları da yoktu. Hiyerarşik bir yapıdan veya bir menfaat grubundan da söz edilemezdi. O halde işin sırrı başkaydı. Ortada bilginin, emeğin, vefanın ve özgürce özeleştiri yapabilme ortamının olduğu özgün bir yapı söz konusuydu. Motivasyonu sağlayan şey sıradan bir teslimiyet, kurumsal aidiyet veya dünyevi beklentiler değil; bu coğrafyaya dair yüksek bilinç, ortak akıl ve birlikte güzel işler başarma arzusuydu. Ekip ruhuydu. Bunun için kapıları asgari müşterekleri paylaşan herkese ve her kesime açmakta hiç tereddüt etmedi. Gizlisi, saklısı yoktu. İstanbul’da okuyup da vakfın Çemberlitaş’taki Atik Ali Paşa Medresesi’ndeki binasına uğramayan, bir tas çorbasını içmeyen, bursunu almayan Türk genci yok denecek kadar azdı.

Vakfın gücü ve etkinliği 2000’li yıllardan itibaren giderek artmış, Anadolu’nun dört bir yanında pek çok yeni şube açılmıştı. Hatta mevcut kulüplere ve komisyonlara ilaveten yeni birimlere ihtiyaç duyulmuş, Genç Birlik kurulmuş, MTTB yeniden faaliyete geçmişti. “Birlikten kuvvet doğar” sözü bir kez daha gerçek olmuştu. Birlik Vakfı misyonu, birikimi ve enerjisiyle Büyük ve güçlü Türkiye’nin yeni mimarı olma yolunda emin adımlarla yürüyordu. Aslında son yıldönümü törenindeki muhteşem tablo, her şeyi özetler gibiydi. Türkiye oradaydı. “Harekette bereket vardır” ilkesiyle bıkmadan, usanmadan çalışanlar, sonunda başarmıştı. Şimdi Nurettin Topçu’nun Anadoluculuk, Sezai Karakoç’un Diriliş ve Necip Fazıl’ın Büyük Doğu düşüncesi, Birlik Vakfı ekseninde memlekete mührünü vuruyor. Kuruluş yıldönümün kutlu olsun! Nice otuz yıllara!

MTTB GENEL SEKRETERLİĞİ (1966 - 1968) ve BİRLİK VAKFI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI (1989 - 1997) YAPAN PROF. DR. ERMAN TUNCER'İN DİLİNDEN VAKIF İNSAN İSMAİL KAHRAMAN


İsmail Kahraman bir döneme damgasını vurmuş olan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ile özdeşleşmiştir. İdealist bir talebe grubu İsmail Kahraman’ın öncülüğünde bu güzide kuruluşun çatısı altında toplanmıştır. Hepsinin gönlünde yatan “Lider Türkiye” idealidir. Türkiye bugün özlenen bir tabloyu yaşamaktadır. Kırk yıl sonra bu idealist ekibin rüyaları gerçek olmuştur. MTTB’nin bir mensubu cumhurbaşkanlığı, diğer üyesi de başbakanlık makamında aynı anda hizmet verme fırsatına kavuştu.

Hiçbir emeği zayi etmeyen Allah (cc) bu gençlerin çabalarını boşa çıkarmamıştır. Ama bu güzel tablonun arkasında alın teri vardır, hasret vardır. MTTB kültürü ile yetişen bu gençler özel sektörde ve kamu sektöründe başarılı olmuşlardır. Ticari hayatta başarılara imza atmışlardır. Ülkeye son derece yararlı kişiler olmuşlardır. Sonunda bir döneme damgasını vurmuşlardır. MTTB Kabinesini kurmuşlardır. Bu millî ve manevi hareketin sembol ismi İsmail Kahraman’dır.

Çok sabırlı, temkinli ve kararlı hareket tarzı vardır

MTTB’de bizim ilk hareketimiz Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti seçimleri ile başlamıştır. Biz 1964-65’li yıllarda üniversiteye girdiğimiz zaman. Hukuk Fakültesinde İsmail Kahraman’ın cemiyet başkanı olduğunu gördük. Bizim arkadaşlarımızın bir özelliği var. Bir yerde hizmet gördüğü işe ciddi olarak asılırlar. Bizim insanımız kararlı olarak hareket eder. Allah’ın izniyle bütün güçlükleri de yenerler. MTTB böyle oldu. Bu dönemde Türkiye Millî Talebe Federasyonu da zaman zaman hizaya geldi. MTTB milletin değerlerini temsil ediyordu. MTTB halkın başvurduğu bir referans kaynağı oldu.

MTTB Türkiye’nin buluşma noktasıydı. Sembol ismi İsmail Kahraman’dı. Taşradan gelenler, sokaktan geçenler, sivil kuruluşlar, esnaf toplulukları MTTB’nin işaretine bakarlardı. Ayrıca burada gençleri hak davayla tanıştırmak, aynı zamanda onlara güzel bir şuur ve vizyon kazandırmak için çok güzel eğitim çalışmaları vardı.

Rahmetli Necip Fazıl Kısakürek’in İdeologya Örgüsü başvurulan bir kaynak ve Çile isimli şiir kitabı da bir nefes olmuştur. Bu arkadaşlarımız dünyada barışı tesis edecekler ve insanlığı ebedî saadete kavuşturacaklardır. İsmail Kahraman’ın çok sabırlı, temkinli ve kararlı hareket tarzı vardır.

MTTB ve arkasından 1985’te kurulan Birlik Vakfı, İsmail Kahraman öncülüğünde öncelikle bir mutfak vazifesi yapmak istemiştir. Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamak için, hem fikrî çalışmalar yapılmış hem de hizmet kadroları yetiştirilmiştir. Bu nesil birbirini irşad etmiştir. MTTB’nin rahle-i tedrisinden geçenler ses bırakmışlardır.

Oğlum mektebe geç kaldın

Hiç unutamam, bir gece yarısı evlerine gittik. Yeğeni Musa uykudan uyandırıldı. Onun yatağında ben yattım. Okul vakti gelince rahmetli Hacı Anne bir telaşla Musa zannederek beni uyandırdı. “Oğlum mektebe geç kaldın” diye. Allah’a şükürler olsun. Emekler ziyan olmadı. Güzel insanlar önemli sorumluluklar yüklendi.

Bir güzel insan Çankaya’dan necip milletine gül dağıtıyor. Hedef yeryüzünde hakikati üstün kılmaktır. Dünyada barışı tesis etmektir. Temsilcileri İsmail Kahraman olan bu güzel insanların gayretleri ve duaları olmasaydı, bu güzellikler de olmayacaktı.

10 Ocak 2016


 

İlgili Resimler